Alaska_Wildlife - smallshots

A bald eagle banks in front of the Wrangell/Saint Elias Mountain Range in Yakutat, Alaska.

EagleYakutatAlaska